Vi verkar för

• En levande kristen kyrka!

• Sprida evangelium!

• Gudstjänster med andlighet och teologisk reflektion.

• Värna om kyrkorummets helighet.

• Förvalta och vårda kyrkas rika kulturarv.

• Fri församlingstillhörighet.

• Flera församlingar för ökad närhet.