Borgerligt alternativ i Norrköping
— med omnejdVåra kandidater i Kyrkovalet 2017, fr v Anna Sotkasiira Wik, Sara Wing, Sylvia Nilsson, Christina Blomqvist, Ingrid Cassel, Sophia Jarl, Rolf Asplund, Leah Hellander, Christer Frey och Åke Bjerselius. Fame Demir och Patrik Wik saknas på fotot.

Representanter 2018-2021

Kyrkofullmäktige
i Norrköpings pastorat
Christer Frey, 2:e vice ordförande
Ingrid Cassel
Christina Blomqvist
Fame Demir
Sara Wing


Kyrkorådet
i Norrköpings pastorat

Ingrid Cassel, 2:e vice ordförande
Christina Blomqvist, ersättare


Linköpings stiftsfullmäktige
Sophia Jarl
Ingrid Cassel


Stiftsstyrelsen
Ingrid Cassel, ersättare

Stiftsstyrelsens AU
Ingrid Cassel, ersättare

Årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Årsmötesprotokoll 2018


Styrelse
Christina Blomqvist, ordförande
Ingrid Cassel, vice ordförande
Anna Sotkasiira Wik, sekreterare
Christer Frey
Åke Bjerselius


Revisor
Sophia Jarl
Patrik Wik, ersättare