Borgerligt alternativs organisation i Linköpings stift
Borgerligt alternativs organisation i ett stift är en sammanslutning av föreningarna i stiftet och har till uppgift:
  att i upprätta kyrkopolitiskt handlingsprogram för stiftet,
  att utse rekryterings- och nomineringskommitté för stifts- och kyrkomötesval enligt fastställda nomineringsregler,
  att samordna valarbetet i stiftet,
  att uppbära och bestämma användandet av eventuellt ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan.
Föreningarna inom Borgerligt alternativ i stiftet är medlemmar.
Ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång.Styrelsen

Vald av årsmöte 2017,

Siw Warholm, Tranås — ordförande
Ingrid Cassel, Norrköping — vice ordförande
Anders Björkman, Södra Tjust
-Västervik — kassör
Inger Persson, Linköping
Birgitta Engholm, Mjölby

Madelaine Erlandsson, Linköping — adjungerad

Revisorer
Anna Sotkasiira Wik
Sirkka Sjögren
Christina Blomqvist, ersättare

Valberedning
Anders Björkman
Madelaine Erlandsson
Anna Sotkasiira Wik


Representanter till Riksstämma
Siw Warholm
Anders Björkman
Madelaine Erlandsson
Christina Blomqvist

 

Nomineringskommitté (utses av styrelsen)
Ingrid Cassel, Norrköping — sammankallande